V Ewangelia

KWIATY W MROKU EWANGELIA ŻYCIA DOSKONAŁEGO PRAWDA JEST  ZNAKIEM A
CZYSTE SERCE POZNA GO  ZWANA V EWANGELIĄPrzekład: Ks. Henryk Zalewski

Jest pratekstem czterech Ewangelii kanonicznych.
Przetłumaczona po raz pierwszy z tekstu aramejskiego.

Słowo od Wydawcy

Ewangelia życia Doskonałego to V Ewangelia będącą pratekstem czterech Ewangelii kanonicznych. Te oficjalne okaleczone przez przeróbki i fałszerstwa zatraciły walory wiarogodności. Dlatego V Ewangelia – wierna naukom Jezusa – awansowała do rangi autorytatywnego przewodnika do wyższego chrześcijaństwa.

Read more “V Ewangelia”