“Nieświęta Alchemia”

 

Przesłanie wstępu do Sztuki “Nieświętej Alchemii”, będącej Kluczem Rytualnym i podstawą do “NE’PHESH BE’RI’TIH”, stanowi ‘wtajemniczenie’ odebrane przez Kapłana w wybranych, wewnętrznych dziełach Różokrzyża.

 

U podstaw tej planety leży formuła alchemiczna, stosowana bezustannie.
“Substancja magiczna wypełnia potężną, nieskończoną, interkosmiczną przestrzeń,
i tak każda rzecz na tym świecie, każdy jej atom, każda molekuła, podlega zasadom tej formuły.” W tym powszechnym morzu dialektyki objawia się to, co okreslane jest przez Nas mianem “nieświętej, nieboskiej alchemii”, bo zwrócone jest ku woli Wampirzego Maga i jemu tylko służy, odrzucając na bok cały Plan Zbawienia. Kto porusza fale tych wód i zmusza je do działania, ten posiada władzę nad Światem Iluzji, który Nas otacza! Tak, jak wszystko tutaj jest “dialektyczną materią”, tak wszystko powstało według tych samych zasad, te same prawa zatem obowiązują wszystko, nic im umknąć nie może. Jak sfery na siebie nachodzą, pokrywają i są nierozerwalne, tak jedna wpływa na drugą, a etery mieszają się ze sobą. Co wytworzone w jednej sferze, to poprzez porządek naturalny wpływa na każdą inną, a co za tym idzie, te same prawa działają: w przód i wstecz, na górze i na dole, na żywych i umarłych, w piekle i w niebie, Salvecrvx! Pan jest wielki!

Takie są zasady tego świata, takie są właściwości “nieświętej alchemii”,
Stąd są cztery Słowa Bluźniercze – inicjujące strefę Eteryczną:

 (czytaj dalej...)

Leave a Reply