Vampiric Matrimonium!

 

Szukaliście Zbawienia w miejscach, które niedostępne ludziom.
Odliczaliście godziny, wciąż będąc spóźnieni…
A mimo to niedosyt przemówił przez Was i padliście na kolana,
błagając, byśmy wyjawili Wam tę Tajemnicę Wieczności!

O plugastwo – maso bezkształtna, zaniechaj swych niecnych,
nieukierunkowanych działań, odejdź w niepamięć!
O męczennicy, zaniechajcie modlitw, zbluźnijcie dla pokusy chwili,
przecież Bóg w Nas i przez Nas!
Wysłuchajcie Nas, Wy, którzy nie oparliście się pokusie tego Świata.
W ciszy rodzi się krzyk!
Zaprawdę, powiadam Wam:

Co Krew złączy, Śmierć nie rozdzieli!

„SANGUINUM IUNXIT MORS NON SEPARABIT!”

Obrączki

 Oto Mistrz i Uczennica jego Jednią się stali!

P.S.T.H + V.N.R.T.H

Radujcie się dziecięta Południa i Północy,

 Wschodu i Zachodu,

albowiem nastał Czas Jedności.

I zmian kres i Zmian początek!

 
(Muzyka: Dead Can Dance – The Love Advocated)