Wprowadzenie do Sztuki Murarskiej…

sephiroth

Tym, którzy wypoczęci i gotowi do pracy czytają te Słowa, przypominamy również i to:

“Jak ludziom dano do słyszenia dwa organy, podobnie też do widzenia – dwa, i do wąchania – dwa, lecz tylko jeden do mówienia, tak też nadaremno oczekuje się czy wymaga mowy od uszu lub rozróżniania głosów i dźwięków od oczu.[…]Teraz jednak pozostało jeszcze to, że w krótkim czasie honor oddany będzie także językowi, a dzięki niemu to, co dawniej widziano, słyszano i wąchano, teraz w końcu zostanie wypowiedziane, kiedy świat odeśpi już swe obżarstwo i opilstwo zaczerpnięte z kielicha trucizny i snu, a nowowschodzącemu Słońcu radośnie i wesoło wyjdzie naprzeciw z otwartym sercem, odkrytą głową i obnażonymi stopami.” [Confessio Fraternitatis czyli Wyznanie Chwalebnego Bractwa wielce czcigodnego Różo-Krzyża napisane dla uczonych Europy-Rozdział 8]

Niech nie obawiają się wypowiedzieć o swoim “doświadczeniu” wszędzie tam, gdzie daliśmy im taką możliwość, korzystając z dobrodziejstwa “tajemnego alfabetu”, którym od dzieciństwa starają się posługiwać, albowiem:

“Te characteres, litery i alfabet, jakie Bóg tu i ówdzie udzielił w Świętej Biblii, wdrukował je także cudownemu stworzeniu nieba i ziemi, ba, wszelkim zwierzętom. […] Z tych liter zapożyczyliśmy nasze Magiczne Pisma i znaleźliśmy w nich i stworzyliśmy sobie nowy język, w którym zarazem wyraża się i wyjaśnia natura wszystkich rzeczy…” [j.w. Rozdział 9]

Niech odtąd każde napisane “zdanie” będzie dla nich “cegłą”, a każdy znak wyrazem jej “koloru”, a litera każda “strukturą” tej cegły tak dobraną, by przy pierwszym “podmuchu odpowiedzi” trwało nienaruszone to, co zbudowane. 

Pouczamy niniejszym każdego nowego “budowniczego” tej zacnej Świątyni, że nikt nie może opuścić Kręgu, w którym stoi, jeśli w ostatnim z działów, tematów i wątków nie postawi właściwie kilku swoich “cegieł”. Każdy sam tutaj musi dla siebie wymurować “schody”, którymi chce pójść dalej.

S+C!

Leave a Reply