My Kingdom ..

 

“There is a whole mountain
And a river runs through it
If you split my mountain wide
You would find many rivers
Among flocks of non-white doves
And non-temptable mortals
The kingdom is much more real
And the beauty is endless
Only when tightened beyond recall
Is your necklace a blessing
Leave your pearls in the sea
You undeserved bitch
You are not worthy of such a treasure
My hand on your heart, I know there is a beating
In this oh so bleak landscape
There are many mountains
… but not so much water.
My kingdom ..”

BHP pracy z energią

Przed podjęciem świadomych działań, tzn. ukierunkowanych na uzyskanie konkretnych rezultatów, warto poznać podstawowe zasady pracy z energią. Kilka prostych stwierdzeń uznawanych za prawa kosmiczne może mieć wpływ na nasze decyzje:

1. wszystko jest energią.
2. energia posiada różne wibracje.
3. człowiek zbiera, pochłania, przetwarza, gromadzi, wydala energię.
4. cokolwiek dasz wróci do ciebie spotęgowane.
5. Twoja myśl tworzy Twój świat.

Read more “BHP pracy z energią”