Wyciszając myśli…

“Oto teraz inicjuje się nauczanie jogi.
Joga jest powściągnięciem zjawisk świadomości.
Wtedy widz utrzymuje się w swej właściwej naturze” [Js. I. 1-3]

Yoga stanowi Drogę opartą na kontroli zmysłów. W związku z czym, kontroli poddane stają się również przedmioty postrzegania zmysłowego. To z kolei pozwala na wyciągnięcie wniosku – w celu ułatwienia postrzegania umysłowi Zachodniemu, że Jej odpowiednikiem na Zachodzie jest Magia…

Zarówno Yoga, jak i Magia, stanowią Drogi ku Prawdzie, w związku z czym Wiodą ku Wyzwoleniu, tj. zmianie kondycji człowieka, dzięki zmianie Postrzegania – z przedmiotu Woli na podmiot Woli. Jednak jedynie w “mentalności” Wschodu jest to, od samego początku, bardzo wyraźnie nakreślone, dzięki ujęciu Człowieka/Maga/Yogina w Postać widza…

“mówi się o osobie, że… jest… yoginem (czyli mistykiem) wtedy, gdy w pełni usatysfakcjonowana jest ona wartością osiągniętej wiedzy i realizacji. Taka osoba usytuowana jest w transcendencji i całkowicie panuje nad sobą. Widzi ona wszystko – cokolwiek by to nie było: kamienie, skałę czy złoto – jako to samo” [Bg. 6.8]

… i wtedy właśnie “widz utrzymuje się w swej właściwej naturze” [Js. I. 3], czyli osiąga cel Yogi i można o nim rzec:

“Tak jak płomień lampy spokojny jest i nie kołysze się w bezwietrznym miejscu, tak też transcendentalista, który opanował umysł, pozostaje niewzruszony w swojej medytacji o transcendentalnej jaźni” [Bg. 6. 19]

… przez co Wraca do Domu, staje się na powrót Bogiem, bowiem:

“W tym stanie doskonałości, zwanym… samadhi, umysł – dzięki praktyce yogi – całkowicie wyzwolony jest od materialnych czynności mentalnych. Doskonałość tę cechuje zdolność oglądania duszy czystym umysłem… Ten, kto to osiągnął, żyje zawsze w prawdzie i uważa, że nie ma większej zdobyczy ponad to. Jest on zawsze zrównoważony, nawet w obliczu największych trudności. Stan ten jest prawdziwą wolnością od wszelkich nieszczęść wynikających z kontaktu z materią” [Bg. 6. 20-23]

… w tym stanie Ciałem stają się słowa: “Nie ma boga prócz człowieka” [Liber OZ]
… w tym stanie na powrót budzi się w nas Stwórca…

Taki jest cel Yogi, a…

“Oto zasady jogi:
Powstrzymanie oddechu, odciągnięcie zmysłów, medytacja,
Skupienie, kontemplacja, wtopienie się,
To jest sześć stopni nazywanych jogą.
Kiedy widzący ujrzy dzięki jodze złocistobarwnego,
Działającego, władcę, puruszę, źródło brahmana,
Wtedy mędrzec odrzucając zarówno cnotę jak i grzech,
W najwyższym, niezniszczalnym, wszystko czyni jednością” [Maitri Up. VI. 18]

“Jedność oddechu, umysłu i zmysłów
Oraz porzucenie wszystkich stanów bytowania,
Oto właśnie joga” [Maitri Up. VI. 25]

… i niechaj za “wstęp” wystarczą powyższe treści, bym kroki kolejne ukazać mógł w kolejnych Ścieżki etapach…

Leave a Reply