Strefy Wampirycznego Wpływu

“Na temat podziału Wampiryzmu wiele teorii krąży w Internecie. Można tu spotkać różne typy Wampirów, powstające, jak wynika z opisów, w nagłym przypływie fantazji, czasem z potrzeby nazwania “mroczniej” swoich dziwnych zachowań, najczęściej są jednak wynikiem bezmyślnego powielania tego, co napisali inni. Wampiry segregowane są ogólnie według różnych kryteriów, czasem żadnych, a czasem też wszystkich na raz. Sytuacja taka rodzi problemy w samookreśleniu dla “początkujących”, dlatego dla nas kwalifikującym Wampiry czynnikiem jest rodzaj ciała eterycznego, jego Strefa Wampirycznego Wpływu i dzielimy je następująco, zgodnie z tym, czym się “żywią”:

Read more “Strefy Wampirycznego Wpływu”

Confessio Fraternitatis

 

Oto masz, łaskawy Czytelniku, trzydzieści siedem powodów naszego zamysłu i intencji, które zawiera “Konfesja”, a które też możesz, według upodobania, znaleźć w niej i wzajemnie skonfrontować, jak również rozważyć, czy są dość ważne, by cię poruszyć i przywieść na naszą stronę.

Wprawdzie potrzeba niemało starań, aby stwierdzić istnienie tego, czego jeszcze się nie widzi, kiedy jednak rzecz raz już wyjdzie na jaw, to nie wątpcie, że słusznie wstydzić się trzeba będzie takich domysłów i przypuszczeń.

Jednakże podobnie jak teraz, całkiem pewnie, swobodnie i bez jakiegokolwiek zagrożenia, papieża w Rzymie nazywamy Antychrystem, co tu uważa się za grzech śmiertelny i za co, jako za zbrodnię główną, we wszystkich miejscach musielibyśmy zapłacić życiem. A zatem wiemy z pewnością, że nadejdzie jeszcze czas, kiedy to, co teraz trzymane jest w tajemnicy, głosić będziemy swobodnie i jawnie, donośnym głosem, i wyznawać przed każdym to, czego nasz łaskawy Czytelnik pragnie wraz z nami, by stało się jak najrychlej… Read more “Confessio Fraternitatis”

Fama Fraternitatis

 

Do naczelników, stanów i uczonych Europae.

My, bracia Konfraternii R.C., ofiarujemy wszystkim i każdemu, kto czyta tę naszą Famę w duchu chrześcijańskim, nasze pozdrowienie, miłość i modlitwę.

Jedynie mądry i łaskawy BÓG w ostatnich dniach tak obficie wylał swą łaskę i dobroć na ród ludzki, że osiągamy coraz doskonalsze poznanie zarówno jego Syna, jak i Natury, tak że słusznie możemy szczycić się szczęśliwym czasem, w którym nie tylko odkryto nam połowę świata, dotąd nie znaną i ukrytą, lecz BÓG również objawił nam wiele cudownych,

a dotąd nigdy nie widzianych, dzieł i tworów natury, a ponadto wzbudził ludzi pełnych wielkich talentów, którzy mogliby po części odnowić i przywieść do doskonałości wszelką sztukę, w naszej epoce skalaną i niedoskonałą, tak że człowiek w końcu mógłby przez to pojąć swe szlachectwo i wspaniałość, jak i to, dlaczego jest on zwany Mikrokosmosem i jak dalece jego sztuka sięga w głąb natury. Jakkolwiek nierozważny świat mało się tym ucieszy, a raczej lżyć będzie, śmiać się z tego i drwić; również duma i ambicja uczonych jest tak wielka, że nie pozwolą im zejść się razem; lecz gdyby się zjednoczyli, to z tych wszystkich rzeczy, których w tym naszym saeculo BÓG tak obficie nam użyczył, mogliby zebrać librum naturae, czyli doskonałą regulam wszelkich sztuk: ale każda ich część tak bardzo sprzeciwia się innym, że ciągle trwają przy dawnych naukach i nie chcą ich porzucić, ceniąc Papieża, Arystotelesa i Galena, ba, co przypomina tylko jakiś kodeks i znowu uchodzi za jasne objawione światło; którzy gdyby teraz żyli, to niewątpliwie z wielką radością poprawiliby się. Wszakże jesteśmy zbyt słabi dla tak wielkich słów. A chociaż in Theologia, Physica oraz Mathematica objawia się prawda, to jednak starodawny wróg swą wielką chytrością i wściekłością jawi się i przez marzycieli, gwałtowników i włóczęgów przeszkadza tak pięknemu biegowi rzeczy i czyni go nienawistnym… Read more “Fama Fraternitatis”